Đặt tên cho con gái tuổi ngọ

   Đặt tên cho con gái tuổi ngọ, Nên dùng những từ có bộ THẢO (cỏ) bộ KIM (vàng) người tuổi Ngọ mang tên hai bộ này sẽ có học thức Uyên bác, yên ổn, giàu có, vinh quang, hưởng phúc suốt đời.

  Miêu: mạ, cây giống

  Nhận: khoai sọ

  Ngải: cây ngải cứu

  Cửu: một loại cỏ thuốc

  Thiên: um tùm

  Vu: khoai sọ

  Khung: xuyên khung

  Bào: đài hoa

  Chi: cỏ thơm

  Duẩn: măng

  Cầm: cây thuốc

  Hoa: Bông

  Phương: thơm

  Chỉ: bạch chỉ

  Nhiễm: chỉ thời gian trôi

  Linh: cây thuốc phục linh

  Nhược: giống như

  Dĩ: cây thuốc Ý dĩ

  Bình: táo tây

  Mậu: tươi tốt

  Nhị: nhị hoa

  Huân: cỏ thơm

  Truật: mầm, chồi

  Trăn: um tùm

  Sảnh: xinh đẹp

  Minh: trà

  Thù: cây thuốc dũ

  Trà: trà

  Thảo: cỏ

  Cấn: cây mao dương hoa vàng

  Tiến: cỏ thơm

  Thuyên: cỏ thơm

  Hưu: cỏ sâu róm, cỏ đuôi chó

  Lợi: dung đặt tên Nam, Nữ đều được

  Toán: tỏi

  Dược: thuốc

  Thúc: đỗ

  Diệp: lá

  Huyên: cây hoa hiên

  Đổng: họ Đổng

  Uy: xum xuê

  Lan: hoa lan

  Nghệ: nghệ thuật

  Lam: màu xanh da trời

  Lội: nụ hoa

  Nhuế: họ Nhuế

  Liên: hoa sen

  Tưởng: họ Tưởng

  Dĩnh: thông minh

  Phạm: họ phạm

  Tiết: họ Tiết

  Tạng: họ Tạng

  Vạn: họ Vạn

   

  Cúc: họ Cúc