Kch thước cửa theo phong thủy

    Dưới đây là một số kích thước các loại cửa, cửa cổng, cửa đi, cửa chính được dùng trong xây cất hoặc tu tạo nhà cửa, có tính tham khảo do một số nhà phong thủy kinh nghiệm lâu năm cung cấp.

   
  1. Cửa chính ở tầng trệt hay trên lầu: 

  + Cao: 2,30 - 2,52 - 2,72 - 2,92 (mét)
   
  + Rộng: 1,46 - 1,62 - 1,90 - 2,32 - 2,46 - 2,92 - 3,12 - 3,32 - 3,72 - 4,12 - 4,56 - 4,80 (mét)
   
  2. Cửa 1 cánh, cửa 2 cánh, cửa hậu hoặc cửa phụ:
   
  + Cao: 2,10 - 2,30 - 2,52 - 2,72 (mét)
   
  + Rộng: 0,81 - 1,07 - 1,25 - 1,46 - 1,90 - 2,12 (mét)
   
  3. Cửa thông phòng: cửa này thường không có cánh, có thể phủ rèm thưa, treo màn
   
  + Cao: 1,90 - 2,10 - 2,12 (mét)
   
  + Rộng: 0,80 - 1,06 - 1,22 (mét)
   
  4. Cửa phòng ngủ của gia chủ
   
  + Cao: 1,90 - 2,10 - 2,30 (mét)
   
  + Rộng: 0,82 - 1,04 - 1,24 (mét)
   
  5. Cửa phòng ngủ con trong tuổi còn đi học 

  + Cao: 1,90 - 2,10 - 2,30 (mét)
   
  + Rộng: 0,82 - 1,06 - 1,26 (mét)
   
  6. Cửa phòng tắm và phòng vệ sinh
   
  + Cao: 1,90 - 2,10 - 2,30 (mét)
   
  + Rộng: 0,68 - 0,82 - 1,02 (mét)
   
  7. Phòng con đã có việc làm và phòng khách vãng lai

  + Cao: 1,90 - 2,10 - 2,30 (mét)
   
  + Rộng: 0,85 - 1,05 - 1,2 (mét)
   
  8. Cửa nhà xe và cửa nhà kho
   
  Kích thước nên tính tương ứng với kích thước của chính tầng trệt nhưng nhỏ hơn một nấc trên thước Lỗ Ban.
   
  9. Cửa sổ
   
  Tùy nghi sử dụng, không theo kích thước địa lý, vì cửa sổ không phải là cửa xuất nhập, cửa đi ra vào. Thông thường tổng diện tích cửa sổ bằng 3 lần tổng diện tích cửa chính.
   
  10. Cửa cổng ngõ 
   
  Khi nào có đà ngang xây trên 2 đầu trụ cổng thì mới theo kích thước địa lý. Còn cổng không có đà ngang thì không cần theo kích thước địa lý.