Xem hướng nhà tốt và xấu cho từng cung mệnh

   Xem hướng nhà tốt và xấu cho từng cung mệnh,  Mỗi người chỉ thuộc 1 trong 2 nhóm phong thủy là Đông tứ mệnh hoặc Tây tứ mệnh. Để biết được mình thuộc loại nào các bạn phải dựa vào quái số.

  Các số thuộc Đông tứ mệnh: 1, 3, 4, 9
  Các số thuộc Tây tứ mệnh: 2, 5, 6, 7 và 8.

  Cách tính quái số 

  Bước 1: Xác định năm sinh âm lịch. Bước này cần thực hiện chính xác, nếu không các tính toán sẽ bị sai lệch hoàn toàn. Ví dụ người sinh ngày 05/01/1986 có năm sinh âm lịch là 1985 (Ất Sửu), chứ không phải 1986 (Bính Dần). 

  Bước 2: Cộng 2 số cuối của năm sinh, giản ước tới số có một chữ số.

  Bước 3: 

  • Nam: Lấy 10 trừ đi số vừa tìm được.
  • Nữ: Lấy 5 cộng với số vừa tìm được.

  Kết quả chính là quái số cần tìm.

  Chú ý: Với những người sinh từ năm 2000 trở đi, bước 3 thực hiện như sau:
  • Nam: Lấy 9 trừ đi số vừa tìm được.
  • Nữ: Lấy 6 cộng với số vừa tìm được. 

  Cung mệnhSinh khíThiên yDiên niênPhục vịTuyệt mệnhNgũ quỷLục sátHọa hại
  Cànhướng tâyHướng  đông bắchướng tây namhướng tây bắchướng namhướng đônghướng bắchướng đông nam
  Đoàihướng tây bắchướng tây namhướng đông bắchướng tâyhướng đônghướng namhướng đông namhướng bắc
  CấnHướng tây namhướng tây bắchướng tâhướng đông bắchướng đông namhướng bắchướng đônghướng nam
  Khônhướng đông bắchướng tâyhướng tây bắchương tây namhướng bắchướng đông namhướng namhướng đông
  Lyhướng đônghướng đông namhướng bắchướng namhướng tây bắchướng tâyhướng tây namhướng cấn
  Khảmhướng đông namhướng đônghướng namhướng bắchướng tây namhướng đông bắchướng tây bắchướng tây
  Tốnhướng bắchướng namhướng đônghướng đông namhướng đông bắchướng tây namhướng tâyhướng tây bắc
  Chấnhướng namhướng bắchướng đông namhướng đônghướng tâyhướng tây bắchướng đông bắchướng tây nam

   - 4 khí tốt:
  Sinh khí (tốt nhất)
  Thiên y (tốt nhì)
  Diên niên (tốt thứ ba)
  Phục vị (tốt thứ tư)
   
  - 4 khí xấu:
  Tuyệt mệnh (xấu nhất)
  Ngũ quỷ ( xấu nhì)
  Lục sát (xấu thứ 3)
  Họa hại (xấu thứ 4)