Xem ngày nhập trạch về nhà mới trong tháng 10/2014 dương lịch

  Xem ngày nhập trạch về nhà mới trong tháng 10/2014 dương lịch.

  ThứDương lịchÂm lịchNgàyHoàng đạo
  Thứ Tư01/10/201408/09/2014Ất TỵMinh Đường
  Thứ Bảy04/10/201411/09/2014Mậu ThânKim Quy
  Thứ Ba07/10/201414/09/2014Tân HợiNgọc Đường
  Thứ Sáu10/10/201417/09/2014Giáp DầnTư Mệnh
  Chủ Nhật12/10/201419/09/2014Bính ThìnThanh Long
  Thứ Hai13/10/201420/09/2014Đinh TỵMinh Đường
  Thứ Năm16/10/201423/09/2014Canh ThânKim Quy
  Thứ Sáu17/10/201424/09/2014Tân DậuBảo Quang
  Chủ Nhật19/10/201426/09/2014Quý HợiNgọc Đường
  Thứ Tư22/10/201429/09/2014Bính DầnTư Mệnh
  Thứ Sáu24/10/201401/09/2014Mậu ThìnThanh Long
  Thứ Bảy25/10/201402/09/2014Kỷ TỵMinh Đường
  Thứ Ba28/10/201405/09/2014Nhâm ThânKim Quy
  Thứ Sáu31/10/201408/09/2014Ất HợiNgọc Đường