Xem ngày tốt: Xem ngày hoàng đạo trong tháng 8 năm 2014-Dương lịch

  Xem ngày tốt: Xem ngày hoàng đạo trong tháng 8 năm 2014-Dương lịch, xem ngày tốt làm nhà, xem ngày tốt động thổ, xem ngày tốt chuyển nhà, xem ngày tốt cưới hỏi, xem ngày tốt khai trương, xem ngày tốt xấu

  Các ngày tốt nhất trong tháng 8

  Thứ 5, 14/08/2014-19/07/2014 (AL)

  Thứ 7, 02/08/2014-07/07/2014 (AL)

  Thứ 2, 04/08/2014-09/07/2014 (AL)

  Thứ 7, 30/08/2014-06/08/2014 (AL)

  Thứ 7, 09/08/2014-14/07/2014 (AL)

  Thứ 3, 19/08/2014-24/07/2014 (AL)

  Thứ 5, 21/08/2014-26/07/2014 (AL)


  Khi làm các việc trọng đại người xưa còn tránh các năm gặp hạn Tam tai, Kim lâu hoặc Hoang Ốc

  Tránh các năm Tam Tai :

  - Các tuổi Thân, Tí, Thìn: Tam tai tại các năm Dần, Mão, Thìn.
  - Các tuổi Dần, Ngọ, Tuất: Tam tai tại các năm Thân, Dậu, Tuất.
  - Các tuổi Hợi, Mão, Mùi: Tam tai tại những năm Tỵ, Ngọ, Mùi.
  - Các tuổi Tỵ, Dậu, Sửu: Tam tai tại những năm Hợi, Tý, Sửu.

  Tránh những năm phạm Kim Lâu : Là những năm: 12, 15 , 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 75.

  Tránh những năm phạm Hoang Ốc : Là những năm: 12, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 42, 45, 47, 48 , 50, 51, 54, 56, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 72, 74, 75.

  Nếu phạm vào Hoang Ốc hoặc Tam Tai thì còn có thể dùng được, nếu phạm vào hai trong ba yếu tố trên thì không nên tiến hành xây dựng, tu tạo nhà ở. Trường hợp đặc biệt không thể trì hoãn, nên dùng biện pháp thay thế.