Xem ngày tốt : Xem ngày tốt chuyển nhà trong tháng 8 năm 2014

  Xem ngày tốt chuyển nhà trong tháng 7 năm 2014, xem ngày tốt chuyển nhà, xem ngày đẹp chuyển nhà, xem ngày tốt nhất trong tháng chuyển nhà, chuyển văn phòng, coi ngày tốt chuyển nhà...

   Các ngày tốt nhất trong tháng

  Thứ 2, 04/08/2014-09/07/2014 (AL)

  Thứ 4, 13/08/2014-18/07/2014 (AL)

  Chủ nhật, 10/08/2014-15/07/2014 (AL)

  Các điều kiêng trong dân gian

  Khi làm các việc trọng đại người xưa còn tránh các năm gặp hạn Tam tai, Kim lâu hoặc Hoang Ốc
  Tránh các năm Tam Tai :
  - Các tuổi Thân, Tí, Thìn: Tam tai tại các năm Dần, Mão, Thìn.
  - Các tuổi Dần, Ngọ, Tuất: Tam tai tại các năm Thân, Dậu, Tuất.
  - Các tuổi Hợi, Mão, Mùi: Tam tai tại những năm Tỵ, Ngọ, Mùi.
  - Các tuổi Tỵ, Dậu, Sửu: Tam tai tại những năm Hợi, Tý, Sửu.
  Tránh những năm phạm Kim Lâu : Là những năm: 12, 15 , 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 75.
  Tránh những năm phạm Hoang Ốc : Là những năm: 12, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 42, 45, 47, 48 , 50, 51, 54, 56, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 72, 74, 75.

  Nếu phạm vào Hoang Ốc hoặc Tam Tai thì còn có thể dùng được, nếu phạm vào hai trong ba yếu tố trên thì không nên tiến hành xây dựng, tu tạo nhà ở. Trường hợp đặc biệt không thể trì hoãn, nên dùng biện pháp thay thế.